Ξιφίας

Ξιφίας

Θράψαλο

Θράψαλο

Φιλέτο κόκκινου τόνου

Φιλέτο κόκκινου τόνου

Μυλοκόπι

Μυλοκόπι

Θράψαλο

Θράψαλο

Παλαμίδα

Παλαμίδα

Φιλέτο κόκκινου τόνου

Φιλέτο κόκκινου τόνου

Μπαρμπούνι

Μπαρμπούνι

Μυλοκόπι

Μυλοκόπι

Φιλέτο κόκκινου τόνου

Φιλέτο κόκκινου τόνου

Μυλοκόπι

Μυλοκόπι

Κόκκινος Τόνος

Κόκκινος Τόνος

Φιλέτο κόκκινου τόνου

Φιλέτο κόκκινου τόνου

Σολωμός

Σολωμός

Μυλοκόπι

Μυλοκόπι

Φιλέτο μπαρμπουνιού

Φιλέτο μπαρμπουνιού

Φιλέτο κόκκινου τόνου

Φιλέτο κόκκινου τόνου

Παλαμίδα

Παλαμίδα

Κόκκινος Τόνος

Κόκκινος Τόνος

Θράψαλο

Θράψαλο

Φιλέτο μπαρμπουνιού

Φιλέτο μπαρμπουνιού